ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλίες monoblock, μονής πτερωτής, φυγοκεντρικές, ηλεκτρικός κινητήρας με εκτεταμένο άξονα απευθείας συζευγμένο στην αντλία. Διαθέσιμες σε εκδόσεις 2 & 4 πόλων, με φλάντζες PN10, EN1092-2. NRD: Αντλίες διπλής κεφαλής με ενσωματωμένη βαλβίδα εναλλαγής.Οι αντλίες διπλής κεφαλής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία μίας κεφαλής ή και σε παράλληλη λειτορυγία Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 547/2012

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 120m3/h

Μανομετρικό έως 34m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακυκλοφορία καθαρού νερού χωρίς αιωρούμενα σωματίδια. Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης. Αστικές & βιομηχανικές εφαρμογές. Εφαρμογές με αθόρυβη λειτουργία (n=1450rpm)