Δίδυμα Πιεστικά με Πίνακα

    Δίδυμα Πιεστικά με Πίνακα2020-01-25T23:15:08+00:00

    Project Description

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Πιεστικά συγκροτήματα με 2 αντλίες σταθερής ταχύτητας 220V ή 400V για επαγγελματική χρήση. Τα συγκροτήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρικές αντλίες, βάση έδρασης, κοινό συλλέκτη αναρρόφησης με βάνα για κάθε αντλία & κοινό συλλέκτη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής για κάθε αντλία, πρεσσοστάτης για κάθε αντλία και αναμονή σύνδεσης δοχείου. Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.