ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύστημα μεταβλητής ταχύτητας με μετατροπέα συχνότητας, για τον έλεγχο της πίεσης σε οικιακές και οικιακές εγκαταστάσεις.
Το σύστημα συνδέεται με τον σωλήνα παροχής παρέχοντας απλή εγκατάσταση και καλύτερη ψύξη (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) κάνοντας τη μονάδα πιο συμπαγή και εύκολη στη συναρμολόγηση.
Το Easymat παρέχεται με έναν μεταδότη πίεσης (αναλογικό αισθητήριο), σύνδεση G 1 & 1/4 και μήκος καλωδίου 1,5 m.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Αντλίες μονοφασικές 230V έως 2ΗΡ [9,2Α]

Αντλίες τριφασικές 230V έως 3ΗΡ [9,2Α]