ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συσκευή αυτόματης έναρξης/παύσης αντλίας εξοπλισμένη με αισθητήρα ροής με ηλεκτρονική μονάδα.
Στόμια εισόδου & εξόδου ίδιου μεγέθους.
Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Προστασία από ξηρή λειτουργία.
Μανόμετρο 0-10 bar παρέχεται στάνταρ για όλα τα μοντέλα.
Λειτουργία αυτόματης επαναφοράς στο IDROMAT4 για επαναφορά του συστήματος χωρίς χειροκίνητη λειτουργία.