ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιεστικά συγγκροτήματα με μονοφασική (220V) αντλία & inverter
Δυνατότητα ρύθμισης σταθερής πίεσης από 0,5÷8bar, ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
Αυτόματη έναρξη/στάση της αντλίας, προστασίες: i) ξηρή λειτουργία, ii) τάση, iii) ένταση ρεύματος, iv) υπερθέρμανση