Εύκαμπτος σύνδεσμος με γωνία

Εύκαμπτος σύνδεσμος με γωνία2019-02-19T14:48:03+00:00

Project Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτος σύνδεσμος με γωνία 1΄΄, L = 60cm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προσπέκτ
Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης