Πρεσσοστάτης οθόνης

Πρεσσοστάτης οθόνης2019-02-19T15:29:19+00:00

Project Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφορικός πρεσσοστάτης 10 – 20 – 30bar

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προσπέκτ
Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης