ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλοτεροδιακόπτης για λύματα βαρέως τύπου 5m, από H07RN-F, με αντίβαρο